Mijn Qweb

IS JOUW DOMEINNAAM NOG VRIJ?

Privacy Statement

Privacy statement

De privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Qweb binnen de websites omgaat met de door u verstrekte persoonsgebonden informatie. Alle persoonsgebonden gegevens die door Qweb wordt verzameld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht, of op een of andere manier openbaar gemaakt worden. Wij garanderen u dat de informatie die u aan ons geeft, met de grootst mogelijke zorg behandeld zal worden.

Artikel 1: Het verzamelen van persoonlijke gegevens

U kunt de inhoud van onze websites bekijken zonder dat u daarvoor persoonsgebonden informatie hoeft prijs te geven. In enkele gevallen kunt u er natuurlijk voor kiezen ons deze informatie te geven, bijvoorbeeld wanneer u additionele informatie wilt opvragen. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld.


Artikel 2: Gebruik en openbaarmaking

Wanneer wij u vragen om ons bepaalde persoonlijke informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie niet verhuren, verkopen of openbaar maken aan derden. Behalve aan uw (potentiële) werkgever - in het geval u daar op voorhand toestemming voor hebt gegeven, u redelijkerwijs zou mogen verwachten dat deze informatie met de (potentiële) werkgever zou worden gedeeld, dan wel in het geval wij wettelijk verplicht zijn dergelijke informatie te openbaren.


Artikel 3: Inzage, correctie en eventueel verwijdering van uw gegevens

De klant heeft recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Dit kan d.m.v. het klantenpaneel waar elke actieve klant het recht heeft om erop in te loggen en zijn/haar gegevens aan te passen.


Artikel 4: Cookies en het automatisch verzamelen van gegevens

Op deze site worden cookies gebruikt om het gebruik van de website persoonlijker te maken. Het voornaamste doel van de cookies is om u tijd en moeite te besparen. De cookies worden bij het afsluiten van uw browser verwijderd, en worden niet gebruikt voor het verzamelen van persoonlijke informatie.


Artikel 5: Log files

Wij gebruiken deze statistische informatie om onze websites te optimaliseren daar waar het gaat om gebruiksvriendelijkheid.


Artikel 6: Veiligheid

Wij garanderen optimale discretie daar waar het gaat om uw persoonsgebonden informatie. Om dit in de praktijk te kunnen brengen, heeft Qweb passende technische en organisatorische maatregelen genomen. We hebben een veiligheidsbeleid, regels en software om de persoonsgebonden gegevens die wij in beheer hebben te beschermen tegen:
- Ongeautoriseerde toegang
- Onzorgvuldig gebruik of openbaarmaking
- Ongeautoriseerde wijzigingen

Ongerechtvaardigde vernietiging of toevallig verlies Alle werknemers van Qweb en de door haar gecontracteerde leveranciers, die toegang hebben tot, en betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgebonden informatie, zijn contractueel gebonden aan geheimhouding. Wij verzekeren u dat uw persoonsgebonden informatie niet zal worden gedeeld met overheidsinstanties en -autoriteiten, tenzij een en ander bij wet of andere valide bepaling wordt verplicht.