Mijn Qweb

IS JOUW DOMEINNAAM NOG VRIJ?

Disclaimer

Artikel 1: Disclaimer

Qweb neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden, om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Deze website richt zich tot Nederlandse MKB en particulieren. De in deze site genoemde producten en diensten zijn afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Bij raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van Qweb en het Nederlandse recht.


Artikel 2: Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen wijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, waarover Qweb geen controle heeft. Qweb draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.