Proud to be special

Heeft u een vraag? Wij bellen u graag terug

Qweb blog

AVG Wetgeving


Vanaf 25 mei 2018 is Qweb verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen onze klanten meer privacyrechten. Ook andere organisaties moeten hun systemen en processen op deze nieuwe wet inrichten. Maar wat betekent dit nou voor Qweb en voor de klanten van Qweb?

Wat is de AVG?

De AVG zorgt ervoor dat de privacyrechten uitgebreid en verstrekt worden. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen tot het verwerken van persoonsgegevens. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken.

Wat verandert er?

Naast versterking zijn er ook een aantal aanvullende rechten, bijvoorbeeld:

Recht op vergetelheid
Men heeft het recht om organisaties te vragen hun persoonsgegevens te ...