Proud to be special

Heeft u een vraag? Wij bellen u graag terug

KennisbankArtikel 'Ik heb een automatische incasso machtiging afgegeven, maar zie hiervan af, hoe kan ik dit doorgeven?'.

Dit kunt u doen door een mail te sturen naar debiteuren@qweb.nl , met de reden dat u de machtiging niet meer wenst. Wanneer u de machtiging intrekt wordt er een onderzoek gestart naar het betaalverleden. Hierop volgend ontvangt u van ons binnen 2 werkdagen antwoord.