Proud to be special

Heeft u een vraag? Wij bellen u graag terug

Direct online met je eigen website, controleer nu!
WWW.
WWW.

Privacyverklaring

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Qweb voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), dat betekent onder andere dat:

- Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 14-05-2018.


Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Qweb verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het verlenen en factureren van onze diensten;
- Verzenden van nieuwsbrieven;
- Afhandelen van je bestelling;
- Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
- Het nemen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.


Beveiliging

Op pagina's waar je gegevens invult op onze website maken we gebruik van een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer) met versleuteling. Alle door ons aangeboden betaalmethodes zijn op diezelfde manier beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld worden verzonden kun je zien aan het symbool van een gesloten slot of sleutel in de statusbalk van jouw browser.


Websitebezoek

Wanneer je onze website bezoekt ontvangen wij gegevens, zoals bijvoorbeeld cookies. Deze gebruiken wij om meer inzicht te krijgen in onze klanten, onze website en dienstverlening te ontwikkelen en beter aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

Op de website maken wij gebruik van Google Analytics om de werking van de website te kunnen analyseren. Wij gebruiken die gegevens om onze website te verbeteren, om 'traffic'-statistieken samen te stellen en om de populariteit van de verschillende onderdelen op onze website te meten.


Cookiess

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, ook door derden die via ons zijn ingeschakeld.
Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.


Social media deelmogelijkheid

Op onze website vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+, zodat je eenvoudig informatie over ons op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de desbetreffende sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je inglogd bent zodat je niet elke keer op Facebook of Twitter hoeft in te loggen als je iets wilt delen.

Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op bijvoorbeeld Facebook en hiervoor toestemming geeft.


Reclame

Op onze website vertonen wij advertenties. Daarnaast kunnen wij u ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten, diensten of interessant nieuws via social media of een nieuwsbrief. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij deze informatie willen ontvangen (social media like, opt-in nieuwsbrief) sturen wij deze informatie. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct kan afmelden.


Bewaartermijnen en inzage

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de support desk. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy.


Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze Overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy verklaring horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via onze contactpagina.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Qweb behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.